שירותי רישוי

 אנו מתמחים בליווי עסקים בסבך הביורוקרטי ולאורך הדרך לקבלת או חידוש רישיון עסק משלב התכנון ועד לקבלת רישיון העסק.

אנו מטפלים בקבלת האישורים הדרושים מהרשויות (משטרה, כיבוי אש, הנדסה, משרד הבריאות, איכות הסביבה ורישוי עסקים) תוך ביצוע התהליכים הרצויים מול מחלקת רישוי עסקים ואגף רישוי עסקים בערים השונות.

 

מגוון השירותים הניתנים :

הכנת תוכנית לניהול הבטיחות 

יעוץ ומציאת פתרונות הנדסיים למבנים ועסקים.

הפקת תוכניות לרישיון עסק לצורך הגשה לרשויות.

הכנת תוכנית סניטרית לרישוי עסק.

הכנת תוכנית בטיחות וטיפול מול המשטרה וכיבוי אש.

הכנת תוכנית למשרד הבריאות ולמשרד לאיכות הסביבה.

ליווי ומעקב עד לקבלת רישיון.

 

השאירו פרטים ליצירת קשר

להלן השירותים אותם אנו מספקים בתחום הרישוי :

 טיפול מלא בהליך הוצאת רישיון העסק: סקירת הנכס ועריכת גרמושקות להגשה.

 טיפול מלא בקבלת רישיונות עסק לאירועים חד פעמיים.

שירותים הנדסיים ושירותי אדריכלות.

 

 הכנת תוכנית לניהול הבטיחות:

חוק "ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תוכנית לניהול הבטיחות", הכוללת נושאים כגון : תוצאות סקר סיכונים, נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות, מערך נהלי בטיחות והבריאות, פרוט הדרכות המתוכננות להינתן, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות ציוד, נהלי חירום ועוד ... 

ה.ס.מ.ת שירותי רישוי, 

הינה חברת בת מ"קבוצת ה.ס.מ.ת", שנוסדה במטרה לענות על הצרכים המורכבים של לקוחותיה בתחום הוצאת וחידוש רישיונות עסק.

ניהול ותכנון של כל בית עסק היום יותר מבעבר,מהווה תחום רישוי העסקים נדבך חשוב ומורכב בניהולו של המבקש  לפעול על פי החוק.

שליחה​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

SAFETY@HSMT.COM  I  פקס: 02-5335390 I   מלכי ישראל 36,  ירושלים מיקוד 95501 טלפון: 02-5335393 I ה.ס.מ.ת שירותי בטיחות, רישוי ונגישות​​