שירותי רישוי

שירותי רישוי - משלב התכנון ועד לקבלת רישיון העסק אנו מתמחים בליווי עסקים בסבך הביורוקרטי ולאורך הדרך לקבלת או חידוש רישיון עסק.

אנו מטפלים בקבלת האישורים הדרושים מהרשויות (משטרה, כיבוי אש, הנדסה, משרד הבריאות, איכות הסביבה ורישוי עסקים) תוך ביצוע התהליכים הרצויים מול מחלקת רישוי עסקים ואגף רישוי עסקים.

 

מגוון השירותים הניתנים :

1. הכנת תוכנית לניהול הבטיחות 

2. ייעוץ ומציאת פתרונות הנדסיים למבנים ועסקים.

3. הפקת תוכניות לרישיון עסק לצורך הגשה לרשויות.

4. הכנת תוכנית סניטרית לרישוי עסק.

5. הכנת תוכנית בטיחות וטיפול מול המשטרה וכיבוי אש.

6. הכנת תוכנית למשרד הבריאות ולמשרד לאיכות הסביבה.

7. ליווי ומעקב עד לקבלת רישיון.

8. ועוד ...

ה.ס.מ.ת שירותי רישוי, הינה חברת בת מ"קבוצת ה.ס.מ.ת", שנוסדה במטרה לענות על הצרכים המורכבים של לקוחותיה בתחום הוצאת וחידוש רישיונות עסק.

ניהול ותכנונו של כל בית עסק היום יותר מבעבר,מהווה תחום רישוי העסקים נדבך חשוב ומורכב בניהולו של המבקש  לפעול על פי החוק.

 הכנת תוכנית לניהול הבטיחות:

חוק "ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תוכנית לניהול הבטיחות", הכוללת נושאים כגון : תוצאות סקר סיכונים, נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות, מערך נהלי בטיחות והבריאות, פרוט הדרכות המתוכננות להינתן, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות ציוד, נהלי חירום ועוד ... 

ל ה.ס.מ.ת שירותי רישוי ידע וניסיון רב שנים בתחום הרישוי על כל רבדיו. וזאת החל משלב ההקמה של העסק והצורך בהוצאת רישיון עסק חדש, עד לארגון ההיבטים השונים הקשורים בחידוש הרישיון השנתי.

להלן השירותים אותם אנו מספקים בתחום הרישוי :

 טיפול מלא בהליך הוצאת רישיון העסק: סקירת הנכס ועריכת גרמושקות להגשה.

 טיפול מלא בקבלת רישיונות עסק לאירועים חד פעמיים.

  • שירותים הנדסיים ושירותי אדריכלות.