השתלמות החייאה ועזרה ראשונה

 

 

היקף הקורס:

4 שעות-לימוד

 

מטרת הקורס:

הקניית ידע ומיומנות בסיסית בביצוע החייאת לב ריאה, עצירה 

שטפי-דם וטיפול ראשוני בפצעים, כוויות ושברים עד להגעת 

צוות רפואי מוסמך.

 

קבוצת לימוד:

עד 25 משתתפים

 

מבנה הקורס:

מפגש אחד

 

תוכנית הקורס - בסיסי
 

 מבוא לעזרה ראשונה- הגדרת מגיש ברירת מחדל עזרה-ראשונה  ומטרותיו,כללי התנהגות בזמן אירוע, אופן הזעקת עזרה,היתרים ואיסורים.

מבוא לאנטומיה- מאפייני החיים, מבנה גוף האדם, מיקום   איברים בסיסיים.

פתיחת נתיב אויר- אנטומיית דרכי הנשימה,מנגנון צניחת   בסיס לשון, טיפול בחנק מגוף זר.

משולש החיים- הכרית שלוש מערכות חיוניות,יחסי גומלין בין מערכות,שרשרת הידרדרות.

סכמת החייאה- לימוד ושינון האינטנסיבי של שלבי ביצוע החייאה. 

נהלי החייאה-הפסקת החייאה,מקרים בהם לא תבוצע החייאה,תפקוד במהלך החייאה.

שטפי דם- הכרת מערכת הדם, שט"ד פנימי / חיצוני, סוגי     דימומים,דרכים לעצירת שט"דים.

תירגול מעשי- תירגול ביצוע החייאה ועצירת שטפי-דם.