השתלמות החייאה ועזרה ראשונה

היקף הקורס:

4 שעות-לימוד

 

מטרת הקורס:

הקניית ידע ומיומנות בסיסית בביצוע החייאת לב ריאה, עצירה 

שטפי-דם וטיפול ראשוני בפצעים, כוויות ושברים עד להגעת 

צוות רפואי מוסמך.

 

קבוצת לימוד:

עד 25 משתתפים

 

מבנה הקורס:

מפגש אחד

השאירו פרטים ליצירת קשר

תוכנית הקורס - בסיסי 

 מבוא לעזרה ראשונה- הגדרת מגיש ברירת מחדל עזרה-ראשונה  ומטרותיו,כללי התנהגות בזמן אירוע, אופן הזעקת עזרה,היתרים ואיסורים.

מבוא לאנטומיה- מאפייני החיים, מבנה גוף האדם, מיקום   איברים בסיסיים.

פתיחת נתיב אויר- אנטומיית דרכי הנשימה,מנגנון צניחת בסיס לשון, טיפול בחנק מגוף זר.

משולש החיים- הכרית שלוש מערכות חיוניות,יחסי גומלין בין מערכות,שרשרת הידרדרות.

סכמת החייאה- לימוד ושינון האינטנסיבי של שלבי ביצוע החייאה. 

נהלי החייאה-הפסקת החייאה,מקרים בהם לא תבוצע החייאה,תפקוד במהלך החייאה.

שטפי דם- הכרת מערכת הדם, שט"ד פנימי / חיצוני, סוגי דימומים,דרכים לעצירת שט"דים.

תירגול מעשי- תירגול ביצוע החייאה ועצירת שטפי-דם.

שליחה​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

SAFETY@HSMT.COM  I  פקס: 02-5335390 I   מלכי ישראל 36,  ירושלים מיקוד 95501 טלפון: 02-5335393 I ה.ס.מ.ת שירותי בטיחות, רישוי ונגישות​​