התמודדות עם מצבי לחץ וניהול אירועי חירום

הסדנא שפותחה על בסיס מתאר של אירועי חירום כוללת נושאים מרכזיים :

 

 הכרת מרכיבי הלחץ מקורו והשלכותיו, ההתמודדויות עמו בעת האירוע ואחריו.

 הכרת הציוד ומערכות הגילוי והכיבוי העומדות לרשות הסגל.

הכרת נהלי עבודה של דרגי השטח (מוקד, מרכזיה, ביטחון ואחזקה) 

 תרגיל "מועמד" - התרגיל נבנה על בסיס ניתוח אירועי אמת של שריפות שאירעו בארץ   ובחו"ל, תוך שילוב משחקי תפקידים והתנסות ממשית של המשתתפים בקבלת החלטות תחת לחץ. 

 

למי מיועדת הסדנא ?

 

הסדנא מיועדת לסגל המנהלים של כל ארגון ללא קשר לגודלו.

סגל המנהלים יכלול את מנהל הארגון, מנהלי אגפים ומחלקות, אנשי ביטחון, אחזקה, קבלה ומרכזיה

מטרת הסדנא​

להכשיר את צוות המנהלים להתמודדות עם מצבי לחץ וניהול אירוע חירום על בסיס מתאר של אירוע אש 

אמיתי שהתרחש באחד מבתי המלון הגדולים בישראל