שירותי נגישות

ה.ס.מ.ת מציעה עבורכם ליווי מקצועי של הנגשת המבנים ובכלל זה:
 

מיפוי: הכנת מיפוי יסודי של בתי העסק לפי הפרמטרים הנדרשים .

סקר נגישות: בחינת הפערים בין מצב קיים לתקנות הנדרשות והוצאת דו"ח .

תכניות עבודה:  הכנת תוכנית עבודה בהתאם ללו"ז הנדרש בתקנות.

ליווי מקצועי: התהליך כולו בליווי מורשה נגישות מוסמך.

פתרונות: מתן הצעה לפתרונות נגישות מבנים בהתאם לדרישת התקנות ולנתוני מבנים .

ביצוע ופיקוח: ליווי ביצוע בשטח, כולל קשר עם ספקים וקבלנים ופיקוח על ביצוע בהתאם לתוכניות

ביוני 2012 נכנסו לתוקף תקנות המחייבות ביצוע התאמות נגישות לנכים בבניינים ציבוריים קיימים.

 

על פי תקנות אלו כל מבנה או נותן שרות הנמצא במבנה אשר קיבל היתר בניה לפני אוגוסט 2009 מחוייב להיות מותאם ונגיש לאנשים עם מוגבלות, בהתאם ל"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמת נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) תשע"ב-2011" ,מהווה חלק מ"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998".

 

התקנות מפורסמות באתר "הנציבות לאנשים עם מוגבלויות" שבמשרד המשפטים והינן נוגעות בעיקר בהיבטים הפיזיים של הנגישות ובכלל זה: חניות,  דרך נגישה, מדרגות, כבישים,מעליות,הכוונה, אמצעי עזר לכבדי ראייה ושמיעה, שירותי נכים ועוד...