התמודדות עם מצבי לחץ וניהול אירועי חירום 

למי מיועדת הסדנא ?

 

הסדנא מיועדת לסגל המנהלים של כל ארון ללא קשר לגודלו.

סגל המנהלים יכלול את מנהל הארגון, מנהלי אגפים ומחלקות, אנשי ביטחון, אחזקה, קבלה ומרכזיה 

 

הסדנא שפותחה על בסיס מתאר של אירועי אש כוללת נושאים מרכזיים :

 

- הכרת מרכיבי הלחץ: מקורו והשלכותיו, ההתמודדויות עמו בעת האירוע ואחריו.

- הכרת הציוד ומערכות הגילוי והכיבוי העומדות לרשות הסגל.

- הכרת נהלי עבודה של דרגי השטח (מוקד, מרכזיה, ביחטון ואחזקה) 

- תרגיל "מועמד" - התרגיל נבנה על בסיס ניתוח אירועי אמת של שריפות שאירעו בארץ   ובחו"ל, תוך שילוב משחקי תפקידים והתנסות ממשית של המשתתפים בקבלת             החלטות תחת לחץ.