לומדות מבית עומרים 

לומדת בטיחות אש – בסיסית

לומדה זו נועדה לתת בידי העובד את הכלים, הידע וההבנה כיצד עליו לפעול ע"מ להפחית סיכוני אש ובמידה ופורצת דליקה את הפעולות הנדרשות בכדי לכבותה. ביחידה זו ילמד העובד להכיר את מושגי היסוד בתחום בטיחות אש , יכיר את משולש האש ואת האמצעים העומדים לרשותו על מנת לעצור דליקה 

למידה מתוקשבת אושרה ע"י משרד הכלכלה לביצוע כהדרכה ראשונית וכ- ריענון שנתי אך אינה מחליפה את הצורך בהסמכה המבוצעת בקורס כיבוי אש בסיסי

 

בטיחות בנהיגה

לומדה זו נועדה לתת בידי כל נהג את הכלים, הידע וההבנה כיצד עליו לפעול ע"מ להימנע בתקלות בטיחות שעלולות לסכן אותו או את הסובבים אותו. במסגרת יחידה זו ילמד העובד להכיר את מושגי היסוד בתחום הבטיחות בנהיגה ביום, בלילה ובתנאים שונים של מזג אוויר

לומדת בטיחות בעבודה- כללית

לומדה זו נועדה לתת בידי העובד את הכלים, הידע וההבנה כיצד עליו לפעול ע"מ להימנע מתקלות בטיחות שעלולות לסכן אותו או את הסובבים אותו במסגרת עבודתו. ביחידה זו ילמד העובד להכיר את מושגי היסוד בתחום הבטיחות והמניעה הנדרשים ממנו בשגרה ובחירום. למידה מתוקשבת זו אושרה ע"י משרד הכלכלה לביצוע הדרכת בסיס לעובד חדש וכרענון שנתי לעובד מן המניין

לצפיה במערכי שיעור נוספים  ​