הדרכת חומרים מסוכנים

היקף הקורס:

4 שעות-לימוד

 

מטרת הקורס:

 

 הקניית ידע ומיומנות בסיסית לעובדים בסביבה חומ"ס, בדבר טיפול ושינוע חומרים מסוכנים והכרת אמצעים לטיפול באירוע של תאונת חומ"ס

 

קבוצת לימוד:

עד 25 משתתפים

 

מבנה הקורס:

מפגש אחד

תוכנית הקורס - בסיסי 

 

מבוא לחומרים - קבוצות סיכון, גורם משלח, שטר מטען, שילוט

תאימות בין חומרים בהובלה / אחסנה / שימוש, שימוש לפי התקנים המקובלים של משרד התמ"ת ואיכות הסביבה

דרכי שימוש וזיהוי שילוט ומאפיינים של הגדרות של קבוצות חומ"ס שונות MSDS / SDS

ערכת ציוד מגן ועזרה ראשונה

שימוש באמפולת דרגר, נייר לקמוס לזיהוי סוג חומ"ס

שימוש בציוד חירום בזמן אירוע חומ"ס (מלתחות, מתקני שטיפת עיניים, זרנוקים)

נוהל קריאה לעזרה ודיווח מתאים לכוחות חילוץ חוץ ארגוניים 

ביצוע תרגול של טיפול בשפך חומ"ס, על-פי החומרים הרלוונטים לסביבת העבודה של החניכים