הדרכת כיבוי אש

 

היקף הקורס:

4 שעות-לימוד

 

מטרת הקורס:

הכשרת צוות חירום ועובד במקום עבודה להתמודדות עם שריפות

 

קבוצת לימוד:

עד 25 משתתפים

 

מבנה הקורס:

מפגש אחד

תוכנית ההדרכה 

 

 • מהות אש ומשולשת אש
 • סוגי שריפות
 • מבוא לציוד כיבוי אש והכרת מערכות גילוי וכיבוי
 • כרית עמדות כיבוי אש במקום עבודה
 •  אמצעי כיבוי אש מאולתרת ושימוש בם
 • זיהוי מקור עשן או אש ודרך התמודדות ראשונית, שלבי התמודדות מתקדמת, סימון ופינוי ציוד דליק
 •  הגדרת צוות חירום- התארגנות צוות חירום, עבודת צוות חירום ברגעי מצוקה, נוהל צוות חירום
 • למידת אופן פעילות מערכות כיבוי אש אוטומטית והתאמת ציוד כיבוי
 • לשטח מבנה והציוד בו
 •  
 • דרכי התקשרות וחבירה לגורמי- חוץ 
 • של כיבוי שריפה בעזרת מטפים ופריסת זרנוקים