קורס אחראי רעלים - 24 שעות לימוד

מטרת הקורס- הכשרת אחראי רעלים

לצורך טיפול בטיחותי ברעלים ובהיבטי איכות הסביבה

במקומות עבודה המחזיקים חומרים מסוכנים

קורס עזרה ראשונה - 22 ו-44 שעות לימוד

מטרת הקורס -הקניית ידע ומיומנויות בביצוע החייאה, הכרת מצבי חוסר הכרה שונים והטיפול בהם, הכרת מחלות ופציעות שונות, טיפול, חבישה וקיבוע​

הדרכת אחריות מנהלים

תוכנית ההשתלמות - מערכת המשפט בישראל- פלילי / אזרחי

אחריות אזרחית / פלילית 

תביעה אזרחית / פלילית

הגדרות ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה

ברור / חזרה על מספר פסקי דין

דוגמאות לחקיקה המטילה אחריות אישית- חובת הדיווח,חובת הדרכת עבדים,חובת שימוש בציוד מגן אישי וכיוצ"ב

פתרונות אפשריים תוך ארגוניים תוך כדי העלאת המודעות

קורס נאמני בטיחות בעבודה- בסיסי -24 שעות לימוד

מטרת הקורס- הכשרת נאמני בטיחות לשיפור תנאי הבטיחות והגהות במקום עבודתם, לאתר מפגעים ולסלקם וכן להדריך את עובדי המקום בכל הנוגע לבטיחות וגהות​

הדרכת בטיחות בחומרים מסוכנים

מטרת הקורס- הקניית ידע ומיומנות בסיסית לעובדים בסביבת חומרים מסוכנים,טיפול ושינוי והכרת האמצעים לטיפול באירוע של תאונת חומ"​ס

הדרכת כיבוי אש בסיסית - 4 שעות

מטרת ההשתלמות - הכשרת צוות החירום והעובדים במקום העבודה להתמודדות עם שריפות​

קורס עזרה ראשונה בסיסי - 4 שעות 

הקניית ידע ומיומנות בסיסית בביצוע החייאת לב ריאה,עצירת שטפי-דם וטיפול ראשוני בפצעים,​

הסדנא מיועדת לסגל המנהלים, מקבלי החלטות, נאמני ביטחון ובטיחות וצוותי פינוי וחירום בכל ארגון ללא קשר לגודלו 

הסדנא פותחה על בסיס מתאר של אירועי אש, כוללת 4 שלבים:

1. הכרת מרכיבי לחץ- מקורו, השלכותיו וההתמודדות עימו

2. הכרת הציוד ומערכות הגילוי והכיבוי העומדות לרשות הסגל

3. הכרת נהלי עבודה , רישום ודיווח לפי סדר פעולות

4. תרגיל "מועמד" שנבנה על בסיס ניתוח אירועי אמת של שריפות שאירעו בארגונים בארץ ובעולם.

 

 

הדרכה להתמודדות עם מצבי לחץ וניהול אירועי חירום