הדרכת אחריות מנהלים​

נושאי ההדרכה 

 

 • מהי אחריות- נושאי משרה
 • דיני הבטיחות בעבודה 
 • על מי חלה האחריות
 • מבחן האדם הסביר
 • אחריות מנהלים
 • חובות העובדים
 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)
 • גורמי תאונה
 • היכן עובד הגבול
 • תפקידיו של ממונה הבטיחות 
 • דירות החוק- חוקים ותקנות 
 • תפקידיו של מנהל
 • חובות המעביד
 • מינוי נאמן בטיחות 
 • וועדת בטיחות 
 • הקשר בין וועדת הבטיחות לפקח על העבודה 
 • סמכויות נאמן הבטיחות

הדרכות בטיחות למנהלים - מנהל בכל רמה חייב לעשות כל שביכולתו, באמצעים הסבירים העומדים לרשותו, על מנת למנוע פגיעה בעובד ו/או בבריאותו.

 

 היקף הקורס:

2 שעות-לימוד

 

 קבוצת לימוד:

כלל מנהלי המחלקות וסגניהם במקום העבודה

 

מבנה הקורס:

מפגש אחד

 

 מעביר ההדרכה- הינו עורך דין מוסמך לתקנות הבטיחות בעבודה ולהדרכת עובדים